Seko anmäler PostNord för avtalsbrott – vill pröva att bara dela ut post varannan dag

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko anmäler Postnord för avtalsbrott. Orsaken är att Postnord vill pröva att bara dela ut post varannan dag.
– Det borde ha pratat med oss innan de fattade beslutet, säger Johan Lindholm, ordförande för Seko Posten.

Enligt det medinflytandeavtal som slutits mellan Seko Posten och PostNord ska arbetsgivaren samverka med det fackliga organisationerna redan när det finns idéer om tänkta förändringar. Men det har inte skett i det här fallet. Postnord gick nyligen ut med information på intranätet om att man ska testa att bara dela ut post varannan dag. Det är detta beslut som fått Seko Posten att tvista om brott mot medinflytandeavtalet. Konkret innebär detta att Seko lämnat in en protest till arbetsgivaren. Ytterst kan tvisten leda till att Seko Posten kan få rätt till skadestånd.

– Det är viktigt att besluten fattas i rätt ordning. Arbetsgivaren är skyldig att överlägga med oss innan de fattar ett beslut av den här karaktären, säger Johan Lindholm.

På PostNords arbetsplatser i Stockholm har PostNords beslut skapat oro bland Sekos medlemmar.

– Planerna på att bara dela ut post varannan dag har gjort många anställda bekymrade. I förlängningen kan det leda till stora neddragningar och att många förlorar sina jobb. Jag står naturligtvis också bakom Johan Lindholm i Seko Postens val att lägga in en tvisteanmälan. Det känns aldrig bra att som facklig bli rundad i ärenden av den här digniteten, säger Andreas Asp, ordförande för Seko Postklubb Stockholm.

Enligt Andreas Asp har även Post- och telestyrelsen (PTS) uttalat sig försiktigt positivt till testet. PTS är den statliga myndighet som ska godkänna den här typen av beslut.

Andreas Asp medger samtidigt att posten står inför stora förändringar och att situationen är komplex. Framför allt sker en successiv minskning av de platta breven, något som ofrånkomligen kommer att förändra verksamheten.

– Man skall komma ihåg att PostNords brevbärare har cirka 5 miljoner möjliga postlådor att besöka varje dag. Om förändringen genomförs fullt ut skulle det innebära en halvering av antalet kundmöten för brevbärarna. Hur det skulle påverka utdelningen av brevbärarnas andra produkter såsom reklam, tidningar, varubrev och mindre paket vet jag inte men många aktörer på den svenska marknaden bygger sin verksamhet på vår kontinuitet och tillförlitlighet. Vi bör vara försiktiga med att överge den konkurrensfördel det innebär att dagligen nå ut till nästan alla svenska postlådor.

Andreas Asp menar att PostNord även ska vara öppna för andra lösningar.

– Jag skulle gärna vilja se ett test där man integrerar den stadigt vikande marknaden (brev) med de stadigt ökande volymerna på Mypack home (E-handlade paket). Att möta marknadens nya förväntningar med egen motiverad personal är mycket viktigt för vårt renommé och vår hållbarhet, men till slut hamnar vi troligen i en avvägning mellan vikten av samhällsansvaret och värdet på brevbärarens packning.

Foto: Daniel Roos

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.