Seko driver kampanj för att få ordning på energimarknaden

– Hela energibranschen befinner sig under en snabb omställning. Nu är det viktigt att elnätet rustas upp och att den tidigare avregleringen ses över, säger Robert Ignberg, ordförande i branschorganisationen Seko Energi.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Robert Ignberg beskriver en energibransch med det stora statliga energibolaget Vattenfall, med många kommunala energibolag och några privata. Själv arbetar han på Skellefteå Kraft, men tillägger att den fackliga branschorganisationen har många medlemmar i Stockholmsregionen, varav en del är anställda av Fortum.

Tidigare drev Seko kampanjen ”Ingen ska dö på jobbet”. Den nya kampanjen är en fortsättning. Problemen som behöver lösas är av många olika slag:

– Fram till 1996 var energibranschen reglerad. Det är inte säkert att vi borde ha det som det var då, men av många skäl är det komplicerat att avreglera grundläggande infrastruktur. Där måste staten ta det övergripande ansvaret. Framför allt behövs en översyn av avregleringens konsekvenser.

Robert Ignberg ser flera konkreta negativa effekter av marknadiseringen. För att lösa akuta problem ska tekniker rycka ut inom sitt beredskapsområde, men dessa områden har blivit allt större.

– Sedan försöker de involverade företagen pressa ner kostnaden för personalen. Det betyder att det ofta bara är en tekniker som åker iväg när ett problem uppstår. Men av säkerhetsskäl krävs det ibland två tekniker för att kunna åtgärda problem. Det innebär att den första teknikern ofta får sitta och vänta på att den andra ska ta sig ut till platsen för felet.

Robert Ignberg pekar vidare på den snabba omstrukturering som sker av energimarknaden för att klara klimatmålen.

– Avgörande är att vi kan stärka den egna kompetensen. Idag behöver Sverige ofta hyra in specialkompetens från omvärlden. Det finns med andra ord ett stort behov att stärka och utveckla utbildningarna i Sverige. Förra fredagen träffade vi den nya energiministern Khashayar Farmanbar och diskuterade bland annat detta.

Text: Mats Wingborg
Foto: Anna Ledin Wirén

Fakta. Sekos energikampanj.

Under 2022 kommer Seko att driva kampanjen med fokus på energimarknaden. Inte minst kommer kampanjen att vara synlig på digitala plattformar. Följande tre krav kommer Seko att lyfta:

Avregleringens effekter måste utredas. I dag saknas en helhetssyn över den svenska elmarknaden. Det är tydligt att avregleringen inte lyckades. I stället för låga priser blev det dyrare för konsumenterna och våra medlemmar fick betala ett ännu högre pris i form av sämre arbetsmiljö.

Det svenska elnätet måste rustas upp. Det svenska elnätet måste rustas upp och byggas ut för att klara en framtida omställning. Målet ska vara att alla hushåll ska ha tillgång till hållbar energi med rimliga priser.

Arbetsmiljön ska aldrig kunna upphandlas bort. Våra gemensamma skattemedel ska gå till att skapa kvalitet och en säker arbetsmiljö, inte till oseriösa aktörers plånböcker. Man ska inte kunna vinna upphandlingar genom att pruta på arbetsmiljön.

Andra läser