Seko Stockholms årsmöte: ”Nu gäller det att värva fler medlemmar”

Seko Stockholm höll årsmöte den 30 mars med 38 röstberättigade ombud.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholm höll årsmöte den 30 mars. Mötet öppnades av ordföranden Karin Åkersten som höll ett anförande om det gångna verksamhetsåret. Hon nämnde särskilt de sista restriktionerna under pandemin och om Seko Stockholms insatser under valrörelsen. Hon uttryckte sin besvikelse över att region Stockholm fortsätter att avveckla tågvärdarna, trots det nya rödgröna styret. Vidare berättade hon om den pågående avtalsrörelsen och om kravet på att få bort ensamarbete, något som skulle kunna påverka frågan om tågvärdar. En positiv nyhet var bildandet av den nya klubben Seko FM.

Under årsmötet skedde flera val. Karin Åkersten omvaldes till ordförande för Seko Stockholm för en tvåårsperiod. Soraya Restrepo valdes till ny kassör. Till nya ledamöter för två år valdes Fiasel Jafri, Peter Karlsson Eriksson och Sandra Lundin. Till ersättande styrelseledamöter för en ettårsperiod valdes Amir Nio, Sofie Vestling, Dennis Lamberg-Clemes, Charlotte Rinaldo och Monika Roll. Vidare valdes Mikael Orsin till ordinarie revisor, Anders Petersson till ersättande revisor och Mikael Eriksson till fanbärare. Till ny valberedning valdes Mikko Svensson, Anna-Carin Lindberg och Torbjörn Johansson.

Två gäster höll anföranden under årsmötet. Först ut var Paul Bodén, vice ordförande för SSU Stockholm. Han menade att det vore fel om LO-medlemmar ska hålla tillbaka lönekrav på grund av inflationen. I stället menade han att det fanns andra förklaringar till de stigande priserna, som att storföretag höjt matpriserna. Nästa gäst var Sekos förbundssekreterare Linda Agetoft. Hon underströk att det är viktigt att stå upp för den svenska lönebildningsmodellen. Samtidigt önskade Agetoft att det blev en facklig diskussion om nya lönebildningsmodeller. Hon efterlyste själv en modell som slutar skapa klyftor mellan arbetare och tjänstemän. Agetoft beskrev vidare förbundets utmaningar, som att Seko-jobb försvinner inom vissa branscher medan de ökar i andra och där ökningarna är särskilt stora inom försvaret och kriminalvården. Agetoft påminde till sist om Medlemsveckan under vecka 17. Agetofts påpekande följdes upp av ett inlägg där Victor Risling redogjorde för de planerade aktiviteterna under veckan.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Totalt deltog 38 röstberättigade ombud vid årsmötet plus andra förtroendevalda och anställda av Seko Stockholm.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.