Sekos krav i valet

I valrörelsen driver Seko en rad krav. Kraven riktar sig till alla politiska partier:

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Stärk välfärden

Under många decennier har skattesänkningar och marknadsexperiment urholkat vårt gemensamma samhälle. Nu är det dags att ta tillbaka kontrollen:

 • Bra sjukvård och äldreomsorg i hela landet
 • Stoppa vinsterna i välfärden.
 • Genomför en tandvårdsreform som likställer tandvård med övrig sjukvård

Jämlikheten och rättvisan måste öka

Skattesystemet måste göras om så att de som har det bäst ställt bidrar mer. Pensionsåldern ska inte höjas förrän det genomförts kraftiga förbättringar av våra medlemmars arbetsmiljö:

 • Höj pensionerna.
 • Stärk a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
 • Karensavdraget måste avskaffas för gott.

Ändra lagen om arbetskraftsinvandring

Det är orimligt att människor lockas hit av oseriösa arbetsgivare och får slita för låga löner under usla villkor:

 • Begränsa arbetskraftsinvandring till bristyrken.
 • Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Stoppa arbetslivskriminaliteten

Det finns stora problem med kriminella arbetsgivare som försöker tjäna pengar på fusk och på utnyttjande av människor. Därför är brottsligheten också en självklar facklig fråga:

 • Kriminella arbetsgivare ska inte kunna tjäna pengar på fusk och utnyttjande av människor.
 • Stärk skyddet för anställda mot hot och våld.

Läs mer:
Vilken regering skulle i högst utsträckning uppfylla Sekos krav?

Seko ställer också branschkrav. Här är några av dessa:

Energi

 • Avregleringens effekter måste utredas. Idag saknas en helhetssyn över den svenska elmarknaden. Det är tydligt att avregleringen inte blev som det lovades. I stället för låga priser blev det dyrare för konsumenterna och våra medlemmar fick betala ett ännu högre pris i form av sämre arbetsmiljö.
 • Det svenska elnätet måste rustas upp. Det svenska elnätet måste rustas upp och byggas ut för att klara en framtida omställning. Målet ska vara att alla hushåll ska ha tillgång till hållbar energi med rimliga priser.
 • Arbetsmiljön ska aldrig kunna upphandlas bort. Våra gemensamma skattemedel ska gå till att skapa kvalitet och en säker arbetsmiljö, inte till oseriösa aktörers plånböcker. Man ska inte kunna vinna upphandlingar genom att pruta på arbetsmiljön.

Kriminalvården

 • Mer personal och bättre anställningsvillkor. Genom mer personella resurser kan Kriminalvården fokusera på sitt uppdrag och arbetsmiljön blir bättre. Genom bättre anställningsvillkor och lönesatsningar kommer kompetent och erfaren personal vilja stanna kvar inom Kriminalvården. Det kommer också göra det lättare att rekrytera ny och kvalificerad personal.
 • Stopp för allt riskfyllt ensamarbete. Genom att sätta stopp för allt riskfyllt ensamarbete minskar riskerna för personalen att hamna i hotfulla och våldsamma situationer. Det gör det också svårare för de intagna att utsätta personalen för otillåten påverkan.
 • Fler platser på anstalter och häkten. Genom att utöka platskapaciteten kan Kriminalvården matcha upp ett ökat tryck utifrån en växande befolkning, stora satsningar på polisen samt längre straff. Det möjliggör också att kunna splittra upp gänggrupperingar.

Posten

 • Inför fastighetsboxar. Genom att införa obligatoriska fastighetsboxar i alla flerfamiljshus kan arbetsmiljön för brevbärarna bli bättre.
 • Tydligare regler för egenanställningar. Plattformsföretag ska betraktas som arbetsgivare med det ansvar som det innebär. Annars skapas en osund konkurrens och arbetstagare riskerar att utnyttjas.
 • Utveckla branschstandard för e-handeln. Staten bör ta på sig ledartröjan i arbetet med att utveckla en branschstandard för e-handelns leveranser. Målet är en ökad samordning och effektivitet i transportkedjan. Detta kommer leda till en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar och bidra till ett hållbart klimat.

SiS

 • Stopp för allt riskfyllt ensamarbete. Genom att sätta stopp för allt riskfyllt ensamarbete minskar riskerna för personalen att hamna i hotfulla och våldsamma situationer. Det gör det också svårare för de intagna att utsätta personalen för otillåten påverkan.
 • Mer personella resurser och bättre anställningsvillkor. SiS har behov av mer personal. Genom mer personella resurser kan de fokusera på sitt vårduppdrag och arbetsmiljön blir bättre. Genom bättre anställningsvillkor och lönesatsningar kommer kompetent och erfaren personal vilja stanna kvar inom SiS. Det kommer också göra det lättare att rekrytera ny, kvalificerad personal.
 • Utred användandet av elektroniska kommunikationstjänster (EKT) på institutionerna. Idag har ungdomar och klienter som vårdas inom SiS rätt att använda sig av till exempel internet och telefoner under tiden på institution. Det råder delade meningar om hur detta påverkar dels ungdomarna/klienterna men också personalens arbetsmiljö. Möjligheterna att använda sig av EKT behöver ses över och tydligare regleringar upprättas.

Spår

 • Mer resurser till järnvägen. Järnvägsinfrastrukturen är eftersatt. Ska Sverige klara klimatmålen och ett ökat resande så måste vi investera mer i järnvägen.
 • Stopp för hot, våld och trakasserier. Fler och fler av de anställda inom spårtrafiken utsätts för hot, våld och trakasserier. Politiken måste inta en samordnade roll för att trygga våra medlemmars arbetsmiljö och resenärernas trygghet.
 • Sluta med lägsta pris i upphandlingar. Modellen måste viktas så att kvalitativa aspekter får faktisk tyngd gentemot pris vid upphandling. När det ställs sociala krav följer också ett ansvar att kontrollera att kraven efterlevs.

Telekom

 • Ersättningen för resor måste höjas. Kostnaderna för att ta sig till jobbet har ökat och våra medlemmar måste kompenseras för det. Det ska inte bli dyrare att utföra sitt arbete.
 • Huvudentreprenörsansvar måste införas. Ett första steg för att få ordning och reda i branschen är att införa huvudentreprenörsansvar. Med tydliga spelregler kan inte företagen konkurrera med våra medlemmars trygghet och arbetsmiljö.
 • Öka takten i utbyggnaden av snabbare bredband. För att hela Sverige ska fortsätta utvecklas krävs att fler får tillgång till den bästa tekniken. Ska detta ska vara möjligt krävs en politisk strategi som garanterar breda investeringar i snabbt bredband i hela landet.

Väg- och Ban

 • Ersättningen för våra medlemmars resor måste höjas. Kostnaderna för att ta sig till jobbet har ökat och våra medlemmar måste kompenseras för det. Det ska inte bli dyrare att utföra sitt arbete.
 • Arbetsmiljön ska aldrig kunna upphandlas bort. Våra gemensamma skattemedel ska gå till att skapa kvalitet och en säker arbetsmiljö, inte till oseriösa aktörers plånböcker Man ska inte kunna vinna upphandlingar genom att pruta på arbetsmiljön.
 • Höjda böter för fortkörning vid vägarbete. Respekten måste öka för våra medlemmar som arbetar vid vägen. Det ska kosta att riskera våra medlemmars liv och hälsa. Det ska aldrig vara acceptabelt att de som arbetar vid vägarna utsätts för hot och våld.

Läs mer:
Alexander Peterson: Så organiseras Seko Stockholms valarbete

Foto: Anna Ledin Wirén

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.