Skarpt uttalande om arbetsrätten på höstmötet

Seko Stockholms höstmöte 2021
Seko Stockholms höstmöte hölls på Långholmens folkhögskola i Sundby-berg den 16 november. Ordföranden Karin Åkersten inledde mötet med att uttrycka glädje över att det äntligen var möjligt att träffas fysiskt.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Stämningen var också god och många var taggade på att få delta i diskussionerna. En rad beslut fattades. Däribland antogs en ny aktivitetsplan för 2022. En viktig uppgift blir att bygga nya klubbar, både på branschnivå och direkt på arbetsplatser. En annan betydelsefull fråga för Seko Stockholm blir att lyfta fackliga frågor i den kommande valrörelsen. Höstmötet antog också ett särskilt uttalande om LAS-frågan, om att inte acceptera några försämringar av arbetsrätten.

En rad utskott och grupper inom Seko Stockholm rapporterade om sitt arbete. Anna-Carin Lindberg informerade om valberedningens arbete. Till valberedningen gjordes även ett kompletterande val där Mikko Svensson valdes. Andra grupper och utskott som rapporterade om sitt arbete var bland annat mångfaldskommittén, ungdomskommittén, Folksamkommittén, fackligt-politiska kommittén, studiekommittén och redaktionen för Första Linjen. Åsa Einerstam från studiekommittén berättade att det behövs fler fackliga handledare och Monika Roll från Första Linjens redaktion önskade få fler företrädare i redaktionen och helst personer från andra branscher än spårtrafiken.

Rädda tågvärdarna på pendeltågen
Natalia Espinoza och Stefan Pagliarini från Pendelklubben om den kampanj som klubben bedriver för att rädda tågvärdarna.

Vid höstmötet framförde Johnny Naderus från klubben Seko Infranord ett särskilt tack till de företrädare från Seko Stockholm som varit ombud vid Sekos förbundskongress. Enligt Naderus var klubben tacksam för att ombuden drivit frågan om att staten ska ta ansvar för järnväg och järnvägsunderhåll. Vidare berättade Natalia Espinoza och Stefan Pagliarini från Pendelklubben om den kampanj som klubben bedriver för att rädda tågvärdarna. Bland annat informerade de om den manifestation som klubben arrangerade utanför Landstingshuset senare samma dag.

Text & foto: Mats Wingborg

Ali Esbati (V) Seko Stockholms höstmöte 2021
Ali Esbati, riksdagsledamot (V), besöker Seko Stockholms höstmöte 2021
Uttalande. Vi står upp för bibehållna turordningsregler ända in i kaklet!

För oss i Seko Stockholm är det svårbegripligt hur en majoritet av LO-förbunden valt att sälja ut de tur-ordningsregler som utgör kärnan i Lagen om anställningsskydd, Las. När både de åtgärder mot hyvling och AVA-anställningar som läggs fram i Las nya huvudavtal målas upp som vinster för arbetstagarsidan är det vår plikt som sekoiter att aldrig ta av de kritiska glasögonen!

De så kallade vinsterna väger lätt emot det vi får säga adjö till då Las går i kras. Utöver turordningsreglerna förintas bland annat den starka praxis som idag finns för saklig grund vid uppsägningar. Likaså arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön tills det en tvist om uppsägning är avgjord. Sveriges arbetstagare och arbetarrörelse står inför ett av de kraftigaste bakslagen i modern tid som riskerar slunga oss decennier bakåt i tiden över en natt.

Omställningsskydd som ger oss rätt till utbildning i takt med att arbetsmarknaden och jobben förändras är bra men något staten hade haft råd med ändå. Utbildning i ny och grön teknik är en investering för hela samhället som ger återbäring och inget vi bara ska få rätt till genom att offra vår anställningstrygghet!

Seko ska vara ett förbund som med heder och trovärdighet in i det sista gör allt för våra medlemmars fortsatta och stärkta anställningstrygghet. Seko har visat att vi är ett förbund som inte sviker och så ska vi fortsätta hela vägen fram!
Vi säger nej till det huvudavtal som innebär en uppluckrad Las – ända in i kaklet!
Låt folket avgöra – gör Las till en valfråga!

Uttalande antaget av Seko Stockholms höstmöte 2021

Andra läser

Nyheter

Fler anställda behövs när gasläckor tätas

– Företaget Gasnätet Stockholm AB kommer att nyanställa. För närvarande är flera tjänster vakanta. En orsak är de höga elpriserna. Det har gjort det mer lönsamt att ta vara på gasen, säger Martin Svensson, fackligt kontaktombud för Seko vid företaget.

Krönika

Alexander Petersson: Fler borde läsa Marx och Wigforss

Jag fick frågan från några unga SSUare i Västerort i Stockholm om jag kunde komma förbi deras studiedag. Jag har själv varit aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU i många år, just i Västerort.