Snabb ökning av Seko-medlemmar inom SiS

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– På lite mer än ett år har antalet Seko-medlemmar inom Statens institutionsstyrelse ökat från 572 till 812, säger Frida och Elisabeth, medlemsansvariga i klubb Seko SiS.

Grunden till medlemsökningen är ett omfattande arbete med rekrytering och organisering, inom ramen för förbundets satsningar har vi drivit projektet ”Alla räknas”.

Projektet har besökt institutioner och informerat de anställda. Men också gjort återkopplingar efter varje besök. De nya medlemmarna har dessutom blivit erbjudna att gå facklig introduktionsutbildning.

– Vi i klubben lägger stort fokus på att vara en medlemsnära organisation och finnas till hands för våra medlemmar. Att vi värvat 240 nya medlemmar på 14 månader vittnar om att vi börjar synas och ta mer plats på institutionerna. Jag är övertygad om att vi kommer att växa och bli en mycket större klubb, men tyvärr är rekryteringsprocessen utmanande eftersom många anställda väljer att lämna vår arbetsgivare. Det medför stora personalomsättningar på våra arbetsplatser, säger Frida Strandberg Landin.

En erfarenhet av den uppsökande verksamheten är att många av de nya medlemmarna tidigare har varit oorganiserade, även om det också förekommer att de varit medlemmar i ett annat förbund.

– Jag trycker på vikten att försvara vårt kollektivavtal. En del vet inte ens riktigt hur avtalet fungerar och vilket skydd det faktiskt ger. De inser inte heller att om de är med i ”fel” förbund kommer de inte att få någon arbetsrättslig hjälp den dag de behöver det, menar Elisabeth Nordin.

Genom många besök och samtal har Elisabeth och Frida fått en bild av vilka frågor som skapar oro och bekymmer hos de anställda.

– Många är missnöjda med att de tvingas till ensamarbete. En annan fråga som skapar frustration är att flera som jobbat länge tycker att de får orättvist låga löner. Orsaken är att det råder brist på personal. För att rekrytera erbjuder därför ofta arbetsgivaren de nyanställda ganska höga ingångslöner vilket har skapat löneklyftor. Detta har gjort att de som arbetat länge och har en lägre lön kan känna sig orättvist behandlade.

Fakta. Seko Klubb SIS

Seko Klubb SiS har en egen Facebooksida. Av den framgår vad klubben och förbundet jobbar med. Just nu genomförs en enkät bland de anställda om arbetsmiljön. Andra teman är villkoren för klienter på SiS-boenden och förekomsten av narkotika på LVM-hemmen, vilket också skildrats i SVT:s Uppdrag Granskning.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.