Stefan Löfven: Uppfyll vallöftet nu

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Järnvägens underhållsberg är gigantiskt sedan tid tillbaka. Samtidigt har vi Europas mest fragmentiserade organisation för såväl tågdriften som järnvägsunderhåll. Detta är inte hållbart utan måste få ett slut.

Inför valet lovade landets nuvarande statsminister att:

  • Föra in Infranord som en underhållsdivision i Trafikverket så att detta verk kan utföra järnvägsunderhåll i egen regi.
  • Upphöra med upphandlingar av järnvägsunderhåll från Trafikverket som berör den dagliga driften.
  • Låta befintliga kontrakt med privata underhållsentreprenörer som har basentreprenader löpa ut sin nuvarande kontraktstid, för att därefter låta Trafikverket utföra järnvägsunderhåll i egen regi.

Det har nu gått 4 år sedan detta vallöfte utfärdades och av de beslut vi sett från regeringen är endast smulor av det som utlovades kvar. Därför är det glädjande att infrastrukturministern meddelat att Infranords befintliga basentreprenader skall föras över till Trafikverket, efter en utredning. Vi anser att detta uttalande har såväl styrkor som svagheter och att det nu måste förtydligas om vi överhuvudtaget kan se detta som ett första steg till att infria vallöftet.

Infranords basentreprenader omfattar mindre än hälften av det samlade järnvägsunderhållet som utförs av olika aktiebolag med vinstintressen. Ser vi var i Sverige dessa entreprenader utförs, så är de tre storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) helt undantagna, då underhållet för närvarande är privatiserat. Detta betyder att ministerns uttalande inte kommer att få någon som helst betydelse i dessa områden. I praktiken innebär det att 8 av 10 järnvägsresenärer i Sverige inte kommer att se någon skillnad efter ett begränsat förstatligande. Det håller inte!

Vidare har inget sagts om vad regeringen har för strategi med såväl Trafikverket som det resterande underhållet. Vi anser bestämt att regeringen skall formulera ett nytt regleringsbrev till Trafikverket, där det tydligt framgår att:

  • Trafikverket ska upphöra med upphandling av basentreprenader (järnvägsunderhåll).
  • Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram en plan för hur hela landets järnvägsunderhåll skall organiseras av Trafikverket själva.
  • Samtliga järnvägsarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds fast anställning i Trafikverket enligt nuvarande LAS. Trafikverket bör omgående bygga upp en egenregi-organisation i dessa städer samtidigt som Infranords befintliga basentreprenader skyndsamt förs över till Trafikverket.

Antaget av Seko Stockholms årsmöte 12 april

Foto: José Figueroa

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.