Sverige har flest dödsolyckor i arbetslivet av de nordiska länderna

Posted · 1 Comment

I Sverige dör fler på grund av olyckor i arbetslivet än i de andra nordiska länderna. Under 2017 dog 55 personer på svenska arbetsplatser. 2018 hade antalet ökat till 58 personer.

Under mitten av hösten 2019 hade kring 40 personer i arbetslivet dött av olyckor. Det mesta tyder på att antalet vid årets slut blir ungefär motsvarande de två föregående åren.

Om man jämför antalet dödsolyckor per 10 000 sysselsatta så ligger Finland tydligt lägst, en bra bit under de övriga nordiska länderna. Skillnaderna mellan Sverige, Norge och Danmark är små, men antalet är högst i Sverige.

Både den nuvarande arbetsmarknadsministern Eva Nordmark och den tidigare ministern Ylva Johansson har hävdat att Sverige ligger bäst till i Norden när det gäller antalet dödsolyckor i arbetslivet. Nu visar det sig att deras uppgifter bygger på statistik från EU:s databas Eurostat. Uppgifterna som de återger stämmer, problemet är att statistiken i databasen släpar efter.

Text: Mats Wingborg

Kommentar

Även Island ingår i Norden, men saknas i denna statistik. Uppgifterna från Danmark skiljer sig också något från de övriga länderna. De danska uppgifterna gäller endast anställda med lön, däremot inte egenföretagare som inte tar ut lön.