Tarifflöner för lokalvårdarna – stor framgång för Seko

Posted · Add Comment

Sekos klubb 111 har fått igenom tarifflöner för de omkring 200 anställda lokalvårdarna. Klubben har drivit frågan sedan 1990-talet. Vid förhandlingarna med arbetsgivaren MTR fick Sekoklubben till sist igenom kravet i samband med de avslutande lokala förhandlingarna den 24 september.

Jannis Konstantis, ordförande Seko Tunnelbana klubb 111

– De tidigare individuella lönerna innebar stora problem för många av lokalvårdarna. Cheferna fick en enorm makt genom att de kunde bestämma lönerna. Många kände sig orättvist behandlade då de gjorde ett arbete likvärdigt med andra men endast fick en mycket liten löneutveckling, säger klubbens ordförande Jannis Konstantis.

I och med den nya uppgörelsen får alla Sekos medlemsgrupper på arbetsplatsen rätt till en lönestege. Tidigare har förare, stationsvärdar och kundservicevärdar haft en lönestege, men inte lokalvårdarna.

Lönestegen innebär att alla är garanterade en löneökning varje år.

Viktor Risling, sekreterare Seko Tunnelbana klubb 111

– Ingen behöver vara rädd för att inte få en löneökning på grund av att han eller hon har uttryckt sig kritiskt. Nu kan alla känna en trygghet i arbetet, säger Viktor Risling, sekreterare i klubben.

Jannis Konstantis understryker att lönestegen för lokalvårdarna är en stor facklig framgång:

– Inte bara för oss och lokalvårdarna. Det är seger för hela fackföreningsrörelsen. Vi har visat att det går att påverka och få igenom mer rättvisa system.

 

Fakta. Den nya uppgörelsen i sammanfattning

Tarifflöner införs för lokalvården från och med 1 maj 2018. Alla lokalvårdare ska inrangeras i respektive lönesteg. Antalen i stegen blir samma som för trafikpersonal. För att finansiera lösningen, utöver vad MTR skjuter in eller kommer att skjuta in varje år, kommer vi alla att hjälpa till med finansieringen. Trafikpersonal avstår från en mycket liten del av lönehöjningen per månad första året. Alla lokalvårdare som har mellan 23 200 och 25 000 kommer under 2018 och 2019 att bara ha garantinivån som lönehöjning, medan de som har mer än 25 000 kr kommer att ha frysta löner 2018 och 2019.