Telia – nytt omställningsavtal kan ändra villkoren

Det tidigare omställningsavtalet inom Telia löper ut vid årsskiftet och ett nytt avtal ska tas fram. Vid förhandlingsbordet sitter arbetsgivaren, Akademikerna i Telia, Unionen och Seko Teliaklubben. Om parterna inte skulle komma överens då skulle LAS komma att gälla rakt av.

– Men det tror jag inte kommer att ske. Det vill ingen av oss. Det skulle också skapa högre kostnader för Telia, säger Rickard Wäst, som är ordförande i Seko-klubben och sitter med i förhandlingarna.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Många stora företag har i likhet med Telia omställningsavtal, ibland kallade villkorsavtal. Syftet är att förenkla processen vid stora förändringar och teknikskiften. Avtalet innebär vissa fördelar för arbetsgivaren, som att man kan kringgå turordningsreglerna och exempelvis behålla vissa nyanställda även vid neddragningar. Avtalet innebär samtidigt vissa fördelar för de anställda. Det handlar om bättre ekonomiska erbjudanden än vad som finns statuerat i Lagen om anställningsskydd (LAS). Konkret handlar detta om erbjudanden om avgångsvederlag. För personer som fyllt 55 år och som arbetat minst 10 år i företaget innebär avtalet en dubbel uppsägningstid, det vill säga ett avgångsvederlag på 12 månader samt ytterligare förstärkt stöd ju längre man varit anställd.

– Det är särskilt viktigt att just skydda den äldre arbetskraften. De behöver ofta längre tid för att få ett nytt jobb om de blivit arbetslösa.

Den anställde har också rätt att säga nej till erbjudandet. Då gäller LAS som vanligt, det vill säga med turordningsregler och uppsägningstid enligt kollektivavtalet. Ännu en möjlighet för den anställde är att acceptera avtalspension. Men det är det ganska få som nappar på. Att tidigt börja ta ut avtalspensionen innebär för det mesta att pensionen blir låg.

Hur de pågående förhandlingarna kommer att sluta är det ännu ingen som vet. Men Rickard Wäst tycker att stämningen i förhandlingsrummet hittills varit god. 

– Sedan försöker arbetsgivaren alltid att pressa kostnaderna, men de har inget att vinna på att Telia blir utan ett omställningsavtal. 

Rickard Wäst (bilden) påpekar att staten fortfarande är en stor aktieägare inom Telia och att företaget lyfter fram sina sociala värderingar.

– Det talar för en bra överenskommelse. Telia hävdar att de vill ta ett samhällsansvar. Inte minst innebär det ett ansvar för personer som arbetat länge inom företaget.
 
I Sverige förbereds nu en större förändring av LAS efter en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. En uppgörelse som även IF Metall och Kommunal har hakat på. Detta påverkar också förutsättningarna för att sluta omställningsavtal. LAS ligger som en bottenplatta vid förhandlingarna och parterna vet att LAS kommer att gälla fullt ut om man inte kommer överens om något annat. Men även om ändringarna av LAS kan komma att påverka en del av förhandlingarna om nya omställningsavtal tror inte Rickard Wäst att det gäller i förhandlingarna med Telia.

– Nej, för vår del tror jag att den kommande lagändringen har liten betydelse. Det är inte heller något som företaget hänvisar till. Telia är ett stort företag och behöver ett omfattande omställningsavtal, det vill säga mer långtgående förändringar jämfört med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK

Telia hör till de företag i Sverige som haft omställningsavtal under längst tid. I mitten av 00-talet fanns omställningsavtal som kunde ge upp till tre år i omställning. Sedan dess har ersättningarna blivit mindre ambitiösa. Det negativa är med andra ord den utveckling som skett. Det positiva är att Telia fortfarande har bra omställningsavtal jämfört med de flesta andra företag.

– Jag är som sagt optimist, men det finns alltid en viss osäkerhet när ett så viktigt avtal ska förhandlas om. 

Totalt finns det omkring 1000 Seko-medlemmar bland de anställda inom Telia. Av dessa arbetar omkring en fjärdedel i Stockholmsregionen.

Text: Mats Wingborg
Foto: Anna Ledin Wirén

Andra läser