Trend inom bygg- och anläggning: Den egna personalen ryker när annan hyrs in

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ett växande problem inom Väg- och ban är att företagen använder entreprenörer eller tar in bemanningsanställda istället för att anställa egen personal.
– De försöker pressa kostnaderna, men konsekvenserna blir negativa. Företagen dräneras på kunnande samtidigt som villkoren urholkas, säger Ola Fält, ordförande på Seko Skanska i Stockholm.

I flera av de stora företagen i branschen har antalet anställda minskat. Ola Fält berättar att det fanns ungefär 2 000 anställa inom Skanskas som arbetade med bygg- och anläggning för 10 år sedan. Nu har antalet krympt till 300–400.

– Särskilt långt har det gått i Stockholm. Där finns inte många yrkesarbetare inom Skanska kvar. Det mesta av jobben säljs ut till andra.

Ola Fält

Enligt Ola Fält pågår för närvarande sex projekt i Stockholmsområdet där Skanska är involverade.

– På dessa ställen vimlar det av inhyrd personal, varav en del bara jobbar några få dagar. Samtidigt har de egna anställda minskat. På flera arbetsplatser fanns tidigare massor av ”skanskningar”. Nu är bara några få kvar medan det finns massor av folk från olika entreprenörer.

Frode Burman, anställd av NCC med fackliga uppdrag för Seko, bland annat i förhandlingsdelegationen, ger en likartad bild. Precis som i Skanska har NCC dragit ner på den egna personalen och istället anlitat fler entreprenörer.

– Jag arbetar med infrastruktur på marksidan, det vill säga mycket arbete med att bygga gator, vägar och rörläggning. För 10 år sedan var vi omkring 250 anställda i Stockholm. Nu är det nere på cirka 110. Nu är en förklaring till detta att de som arbetar med rörinventering flyttats över till en annan enhet inom företaget, men även om vi räknar bort dessa 50 personer handlar det om en skarp nedgång. Istället har vi fått flera bemanningsanställda.

Även Kjell Stenersjö, vice ordförande i Sekoklubben Väg & Anläggning och anställd av Peab, ger en likartad bild. Han har erfarenhet av att företaget har sparat in på den egna personalen och menar det är kombinationen av fler underentreprenörer och en lavin av inhyrd personal som skapat problemen inom Peab.

– En ny trend är dessutom att vanliga byggfirmor börjat hyra ut personal. Det har vi inte sett tidigare. Inte sällan är personal inhyrda i några få dagar. Bara under de senaste två åren har detta vuxit enormt i Stockholm. Det handlar minst om 30–40 heltidstjänster som Peab skulle kunnat anställa istället för att ha inhyrda varje arbetsdag. Gruppen har blivit så stor att det är omöjligt att hålla koll.

Kjell Stenersjö berättar att Peab velat dra ner ännu mer på personal, men att fackklubben har lyckats stoppa de förslagen.

– Peab ville nyss få bort 20 maskinförare och trädgårdsarbetare, något som jag gick emot. I slutändan blev det bara en anställd som behövde sluta. Nu är det bara att hoppas att man på Peab lär sig att vara rädd om och stolt över den egna personalen som är ute på fältet. Som läget är idag känner sig den egna personalen ofta överkörda av företaget.

Kjell Stenersjö menar samtidigt att det inte behöver vara något fel att hyra in personal när exempelvis den ordinarie personalen är sjuk eller har semester.

– Men det som sker nu är att bemanningsanställda får ta över kontinuerliga uppgifter. Det är en farlig utveckling. Det leder till att företagen tappar viktig kompetens och på sikt gräver sin egen grav.

En central facklig fråga är hur arbetsvillkoren är för personal som är inhyrd eller jobbar för entreprenörsföretag jämfört med villkoren för dem som är anställda direkt av Skanska, Peab och NCC.

– Sanningen är att vi inte vet. Det har vuxit till en sådan volym att det blivit helt oöverblickbart. Sedan har inte jag rätt att kräva in uppgifter om löner från entreprenörerna. Det kan bara ombudsmännen på Seko Stockholm göra, men de har svårt att hinna med. Samtidigt vet vi en hel del, jag har ju mött många av dessa anställda. Flera talar dålig svenska och i värsta fall saknar de arbetstillstånd. Ett annat stort problem är att en del tvingas att bli delägare i det egna företag som de sedan får fakturera eller blir lovade en vinstandel. Då har vi ingen möjlighet alls att göra kontroller, säger Ola Fält.

Av samma skäl menar Kjell Stenersjö att det är svårt att få kunskap om villkoren för den inhyrda personalen.

– Jag kan ju inte begära ut lönelistor från bemanningsföretagen. Men ett krav är att alla ska ha tecknat kollektivavtal. Saknas avtal ska Peab säga nej till att hyra personal. Sedan är det inte enkelt att kontrollera att avtalen efterlevs. Det är ofta en snabb omsättning av den inhyrda personalen. Många jobbar bara några få veckor.

Kjell Stenersjö konstaterar också att den inhyrda personalen ofta kommer från länder utanför Sverige, som Polen, Lettland och Turkiet.

– Ibland har de bristfälliga kunskaper i svenska. Då ökar riskerna för olyckor och missförstånd, det blir svårt att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Ett annat problem är att kunskaperna i Peab urholkas om kompetensen ska hämtas från företag som hyr ut arbetskraft. Det påverkar också stämningen på jobbet. De som är anställda direkt av Peab har mer hjärta för företaget än inhyrd personal, de identifierar sig snarare med bemanningsföretaget och uppfattar Peab mer som en mjölkkossa.

Även Frode Burman tycker att det är ett stort problem att det egna företagets kompetens urholkas när man tar in entreprenörer. Exakt den utvecklingen ser han även inom mark- och anläggningsarbetet inom NCC.

– I Stockholm finns inte längre några plattläggare och stensättare som har anställda av NCC. All kompetens hyrs in utifrån.

Enligt Frode Burman beror utvecklingen på att företagen vill vara så flexibla som möjligt.

– För att kapa topparna när det behövs arbetare tar man in bemanning istället för att anställa. Det betyder att företaget inte har behövt säga upp någon personal under de senaste åren, men man tänker ändå alltför kortsiktigt. På sikt kommer det att få negativa konsekvenser om kompetensen inte finns kvar inom den egna arbetsstyrkan.

Såväl Ola Fält, som Kjell Stenersjö och Frode Burman har många idéer om vad som borde göras:

– Vi borde agera som i Finland och tvinga de anställda att ha ett skattekonto i Sverige och de företag som anlitas att betala moms i Sverige. Nu kommer många av företagen från andra länder och insynen är minimal, säger Ola Fält.

Kjell Stenersjö efterlyser mer stöd från ombudsmännen på Seko Stockholm för att övervaka entreprenörer och bemanningsföretag:

– För oss har uppgiften blivit övermäktig. Man vill ge upp ibland men reser sig på nio. Och då tappar vi också en del av kontrollen.

Frode Burman menar att det gäller att få företagen att bryta den nuvarande trenden och satsa på långsiktig överlevnad.

– Då fungerar det inte att sälja bort jobben till andra företag.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser