Uttalande från Seko Stockholms årsmöte: Stärk kampen mot högerkrafterna

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Med det tilltagande hotet av en klimatkris, riskerna för en ekonomisk kris och en regeringsöverenskommelse som på avgörande punkter är ett angrepp mot våra historiska politiska vinningar och ökar ojämlikheten, riskerar vi en mörk politisk framtid. Bakåtsträvande högerkrafter riskerar att växa om inte vi i arbetarrörelsen kan utgöra ett trovärdigt och hoppingivande alternativ.

Med tanke på den nuvarande politiska situationen vill vi, klubbar och förtroendevalda på Seko Stockholms årsmöte, understryka vikten av att delta i att stärka de rörelser som försöker att bana vägen för en jämlik, progressiv politisk utveckling i Sverige. Tiotusentals ungdomar som strejkar för klimatet. En hyresgäströrelse som vaknar till liv för att ta kampen mot ombildningar och marknadshyror. Dessa frågor är också våra. Sekos medlemmar har allt att vinna på investeringar för klimatomställning, i bostäder, samhällets infrastruktur och i välfärden överhuvudtaget.

För Seko Stockholm är det givet att sätta sina förhoppningar till, stödja och samarbeta med de gryende rörelser som arbetar för detta. Därigenom vill vi stärka motståndet mot högern, och bidra till att rusta vår fackföreningsrörelse för kamp mot dom som vill trycka tillbaka löntagarna som organiserad kraft.

Den fackliga rörelsen har ett ansvar och en roll att spela för att få igång en förnyad debatt och diskussion om arbetarrörelsens visioner. Seko Stockholm skall vara med och skapa ett arbetsliv som inte sliter ut eller rentav dödar oss i förtid. Vi skall vara med och skapa en mer jämlik, rättvis och hållbar värld med trygga anställningar som ger ett hopp för de många, framförallt unga, vars möjligheter i livet idag beskärs av deras svaga ställning på arbetsmarknaden. För oss är det självklart att sätta våra förhoppningar till, stödja och samarbeta med de positiva, ovan nämnda och andra, krafter som arbetar för detta.

Därför vill vi, klubbar och förtroendevalda på Seko Stockholms årsmöte, uppmana till och understryka vikten av, att stärka och delta i de rörelser som arbetar för att bana vägen för en jämlik, progressiv politisk utveckling i Sverige!

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.