Vilken regering skulle i högst utsträckning uppfylla Sekos krav?

Seko har formulerat en rad olika krav i valrörelsen som du kan läsa här bredvid. Samtidigt är två utfall av det politiska valet den 11 september särskilt troliga.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Antingen får Sverige en regering som domineras av Socialdemokraterna, men som är beroende av andra partier och där eventuellt andra partier ingår i regeringen. Det andra alternativet är att Sverige får en M-KD-regering som tar stöd av SD (och där möjligen av L ingår).

Vilket av dessa alternativ skulle bäst uppfylla Sekos krav? Första Linjen har gjort en sammanställning utifrån några av Sekos mest centrala krav.

En S-regering som behöver stöd från andra partier för att kunna styra

Ett möjligt utslag i valet är att Sverige får en S-regering som kommer att behöva söka stöd från V, MP (som i opinionsmätningar riskerat hamna utanför riksdagen) och C. Hur skulle en sådan regering uppfylla Sekos krav?

Välfärden: S vill satsa mer på välfärden än högerpartierna. S vill också ha mer välfärd i offentlig regi jämfört med högerpartierna. En S-regering har stora möjligheter att få stöd för politiken.

Vinster i välfärden: S vill begränsa vinster i välfärden. Även V och MP stödjer kravet. C är ett frågetecken, men det mesta talar för att det ska gå att ta steg i rätt riktning.

Jämlikhet och rättvisa: S vill ha en stark generell välfärd. S vill också öka beskattningen av de rikaste. V stödjer kraven och MP stödjer flera av kraven. C är mer oklara, men det blir långt mer rättvisa jämfört med om högern får styra.

Stärk a-kassan och sjukförsäkringen: S vill stärka a-kassan och sjukförsäkringen. S vill också utreda rimligheten i att ha kvar karensavdraget, men får att få bort det en gång för alla gäller det att sätta press på C.

Arbetskraftsinvandring: S och V har gått i bräschen för en hårdare reglering av arbetskraftsinvandringen. Nu har alla partier rört sig i den riktningen. Det är troligt att S kan få stöd i riksdagen för förslagen.

Stoppa arbetslivskriminaliteten: En huvudfråga för S. Det handlar bland annat om att strama åt arbetskraftsinvandringen och hårdare kontrollera offentligt finansierad välfärd. S har stora möjligheter att få stöd för politiken.

Kollektivavtal ska gälla i Sverige: En grundfråga för S. Även V och MP är med på noterna. C har en mer oklar syn på facket, men får troligen vika ner sig.

Läs mer:
Alexander Peterson: Så organiseras Seko Stockholms valarbete

En M-KD-regering som styr med stöd av SD

Ett möjligt utslag i valet är att Sverige får en M-KD-regering som styr med stöd av SD (Liberalerna ser ut att ramla ur riksdagen). Hur skulle en sådan regering uppfylla Sekos krav?

Välfärden: Moderaterna, KD och SD är de tre partier i riksdagen som mer än några andra driver på privatiseringar, utförsäljningar och besparingar av välfärden.

Vinster i välfärden: M, KD och SD försvarar de privata välfärdsbolagens rätt att även i fortsättning ta ut vinster.

Jämlikhet och rättvisa: M och KD driver på för skattesänkningar främst för de som har mest. Det är troligt att SD viker ner sig i den frågan.

Stärk a-kassan och sjukförsäkringen: M och KD vill skära ner i socialförsäkringarna. De två partierna vill också behålla karensavdraget från första sjukdag. SD kommer troligen att vika sig. Det gjorde SD när det röstade på högerbudgetar 2014 och 2018. Då sålde partiet ut a-kassan och sjukförsäkringen då de ansåg det viktigare att stödja högern.

Arbetskraftsinvandring: Tidigare har M varit motståndare till all åtstramning av arbetskraftsinvandringen. Nu kan M tänka sig vissa förändringar även om det är oklart hur stora de blir. Moderaterna har taktpinnen i frågan och KD och SD kommer att få rätta sig efter M.

Stoppa arbetslivskriminaliteten: Det är oklart hur långt M-KD-SD vill gå. Risken är att arbetskraftsinvandringen blir alltför generös. De tre partierna försvarar system inom välfärden som öppnat för kriminalitet, som valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Kollektivavtal ska gälla i Sverige: M-KD-SD vacklar. För dem har kollektivavtalen aldrig varit viktiga.

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.