Nyheter

Seko Stockholm växer

Det har skett ett trendbrott. Antalet medlemmar i Seko Stockholm ökar. Även inom Seko totalt sett har något positivt skett. Under en lång period har Seko tappat många medlemmar, nu är nedgången obetydlig.

Läs mer »