Seko Stockholm växer

Det har skett ett trendbrott. Antalet medlemmar i Seko Stockholm ökar. Även inom Seko totalt sett har något positivt skett. Under en lång period har Seko tappat många medlemmar, nu är nedgången obetydlig.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Linda Agetoft (bilden) säger att de branscher som ökat mest i år är trafik (spår), försvar och kriminalvård. Fler anställda har i sin tur lett till fler fackliga medlemmar, men över tid det väg- och ban som vuxit mest. 

– En orsak kan vara att branschen gått från säsongsanställda till anställda med årsarbetstidsavtal. Förändringen ligger visserligen flera år tillbaka, men när tillfälliga anställningar ersätts med fast anställda brukar antalet medlemmar öka. 

Linda Agetoft berättat om de senaste årens kampanjer för att organisera fler. En sådan var rekryteringsprojektet 80 000.

– Vi mobiliserade för att värva medlemmar, även om förbundet inte lyckades bryta nedgången. En annan åtgärd som varit framgångsrik är att ge incitament, i form av ett presentkort på Coop, till medlemmar som värvar nya medlemmar.

Linda Agetoft tror att flera saker bidragit till att sätta de fackliga frågorna på dagordningen.

– Senaste avtalsrörelsen var tuff, men diskussionerna satte kollektivavtalen i förgrunden. Även konflikten med Tesla och den tidigare konflikten på tjänstemannaområdet med Klarna har lett till att fackliga krav hamnat i fokus. 

En annan orsak till att fler söker sig till facket kan vara de osäkra tiderna. Lina Agetoft tror att många tycker det är tryggt att vara medlem i facket när arbetsmarknaden sviktar.

– Samtidigt ska man inte överdriva vad som sker. Jag sitter också i styrelsen för a-kassan och visst, det är en viss ökning av arbetslösa Seko-medlemmar, men ännu så länge är den ökningen liten. Sedan ser jag att byggbranschen drabbats betydligt hårdare av arbetslöshet. Det finns en risk att den arbetslösheten sprider sig till andra branscher.

Fakta. Sekos medlemmar. 

För tillfället har Seko 96 949 medlemmar varav 67 116 är aktiva (det vill säga inte pensionärer etc).

75 procent av Sekos medlemmar är män och 25 procent kvinnor. Så ser fördelningen ut även bland de förtroendevalda.

LO tappar medlemmar, men minskningen har stannat av. För närvarande är 1 383 300 medlemmar i något av LO:s 14 medlemsförbund. TCO har 1 238 300 medlemmar och Saco 955 730. 

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.