Agitera men också lyssna

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholm håller valkonferens på Långholmens folkhögskola. Redan vid årsmötet under hösten 2017 beslutade Seko Stockholm att man vill se en ”socialdemokratiskt ledd röd regering” även efter valet 2018. Årsmötet beslutade också om ett inspel inför valet med 16 punkter, bland annat med krav på förstärkt arbetsrätt, en bostadspolitik med fler hyresrätter, bättre arbetsmiljö och mer verksamhet i offentlig regi.

Nu har ombud aktiva inom Seko Stockholm samlats för att diskutera hur valarbetet ska bedrivas. En av talarna är en facklig aktivist från Storbritannien, Hattie Craig, som berättar om hur valarbetet har bedrivits inom Momentum, en gruppering inom Labourpartiet som stödjer partiledaren Jeremy Corbyn.

– Det är intressant att höra om hur arbetarrörelsen i Storbritannien lyckades vända opinionen. De befann sig i en svår situation åren efter Tony Blair. Men jag tror en förklaring till framgången är att de både är trovärdiga och lyfter fram krav som är viktiga för många människor. Sedan har de också lyckats hitta trovärdiga ledare, säger Edgardo Luan Rivera, aktiv i Seko Klubb Tunnelbanan och anställd som stationsvärd av MTR.

Även Leyla Barria, även hon Seko-aktiv och anställd av MTR, men numera på hittegodsavdelningen, tycker att Hattie Craig tog upp saker som Seko Stockholm kan lära av.

– Inte minst gäller det att lyssna på medlemmarna och de anställda på arbetsplatserna. Att bygga förtroende handlar inte bara om att berätta vad man själv vill utan lika mycket att ta in andras åsikter.

Edgardo Luan Rivera håller med:

– Vi måste ha högt i tak och acceptera att människor har olika värderingar. När vi möter anställda med andra åsikter än Sekos ska vi vara väldigt lyhörda. Först lyssna och sedan föra fram vår hållning. Genom att lyssna tar vi människors uppfattningar på allvar.

Under valkonferensen genomförs också olika övningar där deltagarna får träna på att möta medlemmar och anställda. En av dem som leder övningarna är Michaela Leo som jobbar för Socialdemokraterna. Även hon betonar lyssnandet, men också att ha en bra samtalsteknik, både på arbetsplatsen och i samband med telefonkampanjer.

– Sedan är det viktigt med återkoppling. Om någon verkar intresserad av Seko och Sekos krav är det viktigt att ringa tillbaka efter en tid. Det handlar inte bara om att värva röster utan också om att få människor att bli aktiva.

En av dem som deltar i en praktisk samtalsövning tillsammans med Michaela Leo är Kerstin Strömberg, ännu en stationsvärd i tunnelbanan sedan 2010. Hon har varit stationsvärd vid många stationer, det är ständiga skiften.

– Jobbet har blivit tuffare, det finns många arbetsmiljöfrågor att jobba med. Det handlar bland annat om säkerheten. En del slutar klockan ett på natten efter att kollektivtrafiken stängt. Den som då befinner sig på en station någonstans i tunnelbanenätet måste själv hitta sätt att ta sig hem. Ofta behöver man ha tillgång till bil för att klara det. Sådana anställda borde vi bli bättre på att nå. Det behöver en stark facklig organisation. Och inför valet i höst är det viktigt att förklara att arbetsmarknadslagstiftningen påverkar hur arbetslivet faktiskt ser ut.

Nästa person att tala på valkonferensen är Kristoffer Hernbäck från LO-distriktet i Stockholm. Han berättar om ABF:s och LOs satsning på att nå medlemmar med telefonsamtal.

– Bara i Stockholm finns 180 000 LO-medlemmar. Vi ska försöka nå så många som möjligt. Det är en stor satsning, säger Kristoffer Hernbäck från talarstolen.

I salen är det många som vill kommentera. Många av inläggen handlar om vilka politiska krav som borde lyftas fram i samtalen. En av deltagarna talar sig varm för att rätten till heltid borde vara en huvudfråga, även när verksamheter upphandlas. Ytterligare en deltagare håller med och pekar på att det ofta råder underbemanning vilket skapar stress. Detta samtidigt som personal tvingas till ofrivillig deltid.

En av deltagarna längts bak i salen nästan skriker:

– Jag är så förbannad på förslagen om höjd pensionsålder. Det är något som även Magdalena Andersson har varit inne på. Det är inte klokt.

Kristoffer Hernbäck svarar genom att hålla en lång utläggning om vad han anser om höjd pensionsålder. Han påpekar att människor lever allt längre och att det redan råder brist på personal inom bland annat vård och omsorg.

– Det finns olika alternativ. Vi skulle kunna höja skatterna, men får vi majoritet för det i riksdagen? Vi skulle kunna ha ett system där mer av vård och omsorg betalas av de enskilda människorna, men det är inget som vi är för. Eller så skulle vi kunna höja pensionsåldern. Det är inte helt enkelt att veta vad som är bäst och jag tycker själv frågan är komplicerad.

Ingen deltagare i salen invänder mot Kristoffer Hernbäcks argumentation. Men det är inte heller någon som håller med. Det hörs ett svagt mummel. Men det går inte att uttyda några åsikter.
Plötsligt bryter en annan diskussion ut i salen. En av deltagarna säger att det är jobbigt att ringa en massa valsamtal, ”man känner sig som en försäljare”.

– Ja, så kan det vara, svarar Kristoffer Hernbäck, men lägger till att det är ganska mycket en vanefråga och att det oftast är jobbigast i början. Efter att tag blir man rutinerad, då är det enklare.

En annan diskussion som flera av deltagarna för är att det är viktigt att vara personlig, att vara autentisk. Flera påpekar att det som sägs inte ska verka inlärt, som om någon läser ”utantill”.

Kristoffer Hernbäck håller med och hävdar att ett personligt anslag ökar trovärdigheten.

– Vi kan inte lära oss alla politiska frågor. Istället gäller de att lyfta fram de frågor som man själv kan bra och gärna bygga på personliga erfarenheter. Sedan tror jag samtidigt att vi inte ska vara alltför försiktiga. Det är viktigt att våga sluta med en uppmaning, att säga något om hur vi tycker att människor ska rösta.

Leyla Barria tycker att diskussionen är bra och inspirerande.

– Jag känner mig absolut peppad. Det behövs, det politiska klimatet känns väldigt osäkert. Jag är orolig för att vi får ett regeringsskifte efter nästa val.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Krönika

Stefan Pagliarini: The Sound of Silence

Ännu en dag vaknar vi upp till krigets trummor. Ett brutalt och meningslöst krig som går in i vårt sinne och påverkar vår vardag även

Nyheter

Hot om neddragningar av tågvärdar på Saltsjöbanan

Sedan tidigare är tågvärdarna på Saltsjöbanan avskaffade på sträckan mellan Igelboda och Solsidan. Men det är uppenbart att arbetsgivaren, Arriva, vill fortsätta avvecklingen av tågvärdarna.