Nyheter

Oenighet om hur fler ska kunna rekryteras till fängelserna

– Kriminalvårdarnas arbetsvillkor och löner måste bli bättre. Annars kommer det bli svårt att rekrytera ny personal, säger Johanna Hakala, ordförande i Sekos klubb vid Hall. Den nya anstaltschefen Johan Molinder håller inte helt med, men är överens om att fler behöver rekryteras.

Läs mer »
Nyheter

Bakgrund: Seko har skrivit under huvudavtalet

I augusti beslutade Seko att skriva under det nya huvudavtalet. Ett skäl var att LO under början av sommaren bestämde sig för att ansluta till avtalet. Seko har varit kritisk till avtalet och är det fortfarande.

Läs mer »
Nyheter

Ökade bränslepriser slår mot jobben

– Det finns tydliga indikationer på att företag drar ner på verksamheten och säger upp personal på grund av ökade bränslepriser. Ännu är dessa tecken ganska svaga, men de bör tas på allvar, läget kan snabbt förvärras, säger Lars Karlsson som är ombudsman på Seko Stockholm och som arbetar inom området Väg och Ban.

Läs mer »
Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Läs mer »
Nyheter

Johan Danielsson: Nu attackerar vi arbetslivskriminaliteten

Seko Stockholms årsmöte inleddes med ett föredrag av den biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson. På mötet riktade han särskilt fokus mot frågan om arbetslivskriminalitet. Uttrycket står för arbetsgivare som grovt utnyttjar anställda eller som fuskar sig till offentliga bidrag.

Läs mer »