Nyheter

Michaela Haga (C): Det blir ett stort skifte av sjötrafiken

– Vi befinner oss mitt i ett spännande skifte av sjötrafiken i regionen. Vi ska bli bättre på att nyttja vattenvägarna för allmänna kommunikationer och vi ska ställa om till en miljövänlig och klimatsmart fartygstrafik, det säger Michaela Haga (C), ordförande i Region Stockholms sjötrafikberedning.

Läs mer »
Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail
Nyheter

Halverad facklig tid på Citymail

– Arbetsgivarna är på oss som iglar och försöker strypa den fackliga tiden. Den har redan halverats, säger Sofie Vestling, ordförande i Seko Citymailklubben.

Läs mer »
Nyheter

Rapport från Seko Stockholms klubbkonferens

Seko Stockholm arrangerade en klubbkonferens i ABF-huset den 16 november. Mötet inleddes av ordförande Karin Åkersten. Hon underströk vikten av att stärka det fackliga engagemanget och inte låta sig påverkas alltför mycket av det dystra politiska läget både i Sverige och omvärlden.

Läs mer »
Nyheter

Utredning startar om tågvärdarna

Det nya styret – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet – pausar avvecklingen av tågvärdarna. En utredning om deras framtid ska inledas.

Läs mer »
Nyheter

Fler anställda behövs när gasläckor tätas

– Företaget Gasnätet Stockholm AB kommer att nyanställa. För närvarande är flera tjänster vakanta. En orsak är de höga elpriserna. Det har gjort det mer lönsamt att ta vara på gasen, säger Martin Svensson, fackligt kontaktombud för Seko vid företaget.

Läs mer »
Nyheter

Oenighet om hur fler ska kunna rekryteras till fängelserna

– Kriminalvårdarnas arbetsvillkor och löner måste bli bättre. Annars kommer det bli svårt att rekrytera ny personal, säger Johanna Hakala, ordförande i Sekos klubb vid Hall. Den nya anstaltschefen Johan Molinder håller inte helt med, men är överens om att fler behöver rekryteras.

Läs mer »
No more posts to show