”Den nya sheriffen” skjuter på dom anställda och låter ISS slippa undan

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

På senaste landstingsfullmäktige (12 juni 2018) ställdes en fråga av socialdemokraten Jens Sjöström till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) om det misstänkta systematiska fusket i kollektivtrafikens biljettkontrollverksamhet. ISS är företaget som utför biljettkontrollerna i Stockholms kollektivtrafik och de anställda och deras fackförening Seko har sedan tidigare varnat om fusket. Utan att överdriva bemöttes frågan med sedvanlig arrogans av moderaterna i talarstolen i allmänhet, och av den ansvarige Kristoffer Tamsons i synnerhet.

Tamsons menade att fusket handlade om enskilda anställda som ”ertappats” med att fuska genom att blippa sina egna kort. Det ska vara löst nu när dessa anställda avskedats. Ett både magstarkt och okänsligt påstående från Tamsons, totalt utan hänsyn till de anställda och facket, som faktiskt varnat om det systematiska fusket för både Tamsons och trafikförvaltningen. Facket har också varit tydligt med att det är arbetsgivaren ISS som själva uppmanat till fusket, ett fusk som förekommit med syftet att gynna företaget ekonomiskt genom att driva upp antalet kontroller inför återrapporteringen till landstinget. Dessa siffror har sedan legat till grund för ersättningen, och för att ISS ska kunna hävda att man skött sitt uppdrag enligt överenskommelse.

”500 fuskkontroller mot målet om 3,5 miljoner kontroller, det är en summa som motsvarar 1000 kronor.” Så förminskade Tamsons kritiken mot ISS, samtidigt som han hyllade åtgärderna som innebär avsked för några av de anställda. Aningen motsägelsefullt. Så bra självförtroende i debatten hade han att han pratade om sig själv som ”ny sheriff i stan”. Talla Alkurdi, (S)-gruppledare i trafiknämnden, lyfte det anmärkningsvärda i att ISS, som anklagats för fusk, får göra utredningen av sig själva, och därmed får chansen att städa upp spåren efter sig. Talla Alkurdi påminde också ”sheriffen” om att det faktiskt var de anställda som varnade om fusket först när de gick ut i media för att få gehör och där förklarade att det varit arbetsledarna som uppmanat till systematiskt fusk.

Moderaterna försökte istället vända på debatten och hävdade att Socialdemokraterna endast lyfte frågan på grund av sin dolda agenda, att återta biljettkontrollerna i egen regi. Att vi vill det för att styra upp verksamheten stämmer, fusket är inte en dålig anledning till det. Att det återkommande förekommer blippfusk bland de privata aktörer vi anlitar i förvaltningen för att genomföra biljettkontroller stämmer för övrigt också, men är mer pinsamt för det styrande borgerliga blocket i landstinget att erkänna. Ett fegt sätt att bemöta de anställdas oro över en oseriös arbetsgivare. Men det tydliggör också var moderaterna har sin verkliga lojalitet – hos det privata näringslivet.

Text: Alexander Petersson, ersättare i Trafiknämnden för socialdemokraterna och medlem i Seko (kriminalvårdare)

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.