Många turer kring städföretaget KTI

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Konflikterna har varit många kring KTI, en entreprenör som städar åt MTR. Seko-klubben och IF Metall har olika syn på vad som skett. IF Metall har avtal med KTI, men Seko har flest medlemmar.

Företaget KTI har både skött städning och hyrt ut personal till MTR för att städa pendeltåg och stationer. Till stora delar har arbetet varit säsongsbetonat. Bland annat har företaget gjort rent frontrutor på pendeltågen, ett arbete som brukar ske under sommarhalvåret på Årstaberg station. Anställda från KTI har också arbetat med foliering, vilket innebär att väggarna i tunnelbane- och pendeltågen plastas in, ungefär som ett slags tapetsering, för att det sedan ska vara enklare med rengöring och att ta bort klotter. Rainer Andersson, från pendelklubben, säger emellertid att KTI för närvarande inte utför några uppdrag åt MTR.
Företrädare för Seko-klubben har fört fram kritiska synpunkter om KTI till MTR. Det kan vara ett skäl till att företaget inte längre har några uppdrag hos MTR. En av dem som varit kritisk är Haidar Tamimi, ett av Sekos skyddsombud:
– Anställda hos KTI har vittnat om att de jobbat nattpass och sedan bara fått någon timmes vila innan de ska börja på dagpasset. Det strider mot lagstiftningen, enligt den ska man ha rätt till 11 timmars vila.

Haidar Tamimi har även stött på andra missförhållanden kopplade till KTI, men han har inte rätt att ta upp några frågor direkt med KTI. Ser han missförhållanden får han istället ta upp det med MTR som i sin tur får föra frågan vidare till KTI.
– Dessutom är vi missnöjda med att KTI inte har något kollektivavtal med Seko. Om de hade det skulle vi få en direkt relation med företaget. Det är ju Seko som organiserar de anställda.
Kjell Borg, VD för KTI, säger att han är upprörd över ryktesspridningen att KTI inte har något kollektivavtal.
– Det stämmer inte, säger Kjell Borg, vi har sedan länge ett avtal med IF Metall. Det slöts redan 2004.

Ansvarig för avtalet hos IF Metall är ombudsman Per Svensson vid förbundets Stockholmsdistrikt. Han bekräftar att det finns ett avtal. Han säger också att han inte har hört några klagomål om dåliga anställningsvillkor vid företaget.
– Jag har regelbunden kontakt med KTI, men nu har det inte varit några ärenden på ett tag. Men överlag gör jag bedömningen att det är ett seriöst företag.

Det är en speciell situation, IF Metall har avtalet men de flesta i personalen tillhör Seko. Per Svensson känner dock inte till varför det blivit på det sättet.
– Jag har tagit över det här avtalet från en tidigare ombudsman. Jag har inte bakgrunden. Men KTI är verksamma inom många områden. Det kan hänga samman med det.
För Haidar Tamimi är det dock självklart att KTI borde ha avtal med Seko. Då skulle klagomålen från de anställda kunna komma upp i förhandlingarna.
– Företaget verkar ju inom spårområdet. Då är det självklart att det ska ha avtal med oss.

Foto: Lena Dahlström. Personen på bilden har inget med KTI att göra.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.