Pendelklubben ställde sig bakom motion om ”pendelupprop”

Posted · Add Comment

Pendelklubben håller årsmöte i Sandlersalen i ABF-huset. Lokalen är nästan fullsatt. I takt med att mötet fortskrider dyker det också upp fler medlemmar. Först av allt talar klubbordföranden Marta Aguirre, hon berättade om året som gått och understryker att det viktigaste för klubben är dess aktiva medlemmar.

Den fråga som tar mest tid under årsmötet är valen. Och det är många val som det handlar om. Till styrelsen först och främst – men också av skyddsombud, ungdomsansvariga, turlisteombud, skyddsombud, valberedning och försäkringsrådgivare. Till nästan alla poster finns fler kandidater än platser som ska väljas.

En nymodighet är att de flesta personalvalen genomförs digitalt med hjälp av smartphones. Några enstaka medlemmar har inte med sig någon smartphone, dessa får låna telefoner eller rösta på papperslappar vid sidan av den digitala röstningen (för att i slutet få sina röster inräknade).

Flera gånger hakar röstningsförfarandet upp sig och tekniken strular. Valberedningen försöker dock lugna frustrerade delegater och påpekar att det är första gången klubben använder digitala omröstningar.

När äntligen alla omröstningar är genomförda är det inte mycket mötestid kvar. Klockan är halv sex på eftermiddagen och om en halvtimme ska lokalen vara tömd och delegaterna ska få en middag på en restaurang i närheten. Mötesordföranden Gunnar Westin uppmanar mötesdeltagarna och koncentrera sig för att hinna fatta beslut om motionerna.

Personvalen tog längst tid. Ibland användes mobiltelefoner för att genomföra omröstningarna.

I en av motionerna föreslås ett ”pendelupprop”. Motionen inleds på följande sätt: ”Det är hög tid att vi som drabbas av besluten i riksdagen börjar agera. Det är dags att sträcka ut en hand såsom arbetarrörelsen en gång gjorde i sin strävan att uppnå enighet bland dem som tröttnat på att betala andras kalas. När riksdagen röstade fram Löfvens minoritetsregering skapades ett nytt läge i svensk politik. Vi har nu åtta partier som de facto accepterar ökade klassklyftor, obegränsade privatiseringsvinster i välfärden, försämrad arbetsrätt, strejkförbud, marknadshyror och skattelättnader år de förmögna. Ja, listan kan göras lång.”

Motionärerna yrkar på att uttalandet ska antas av årsmötet och skickas ut till klubbar och media. Årsmötet röstar ja till yrkandet. Motionärerna yrkar också på att klubben ska ordna ett möte för att diskutera hur uppropet ska kunna få spridning. Styrelsen hävdar att det osäkert hur mycket tid det kommer att finnas för att ordna möten och kampanjer. Mötet beslutar därför att besvara att-satsen. I praktiken betyder det att det kan bli ett kampanjarbete, under förutsättning att någon eller några har tid och kraft att driva arbetet framåt.

Årsmötet beslutar vidare att avslå en motion som gick ut på att endast de medlemmar som deltagit (åtminstone delvis) på årsmötet ska bli bjudna på den sedvanliga middagen. Vidare antar mötet ett uttalande om att Pendelklubben ska skänka 10 000 kronor till Hamnarbetarförbundets strejkkassa. (Därmed ansluter de sig till Tunnelbaneklubben och Banklubben på Infranord, som skänkt 10 000 respektive 20 000 kr till Hamnarbetarförbundet).

Läs mer: Pendelklubben kräver svar om jäv

Fakta. Pendelklubben om OPS

Pendelklubben har engagerat sig i frågan om Offentlig-privat samverkan (OPS). OPS är en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller ett konsortium får i uppdrag att finansiera, utforma, bygga och under längre tid driva ett stort offentligt projekt. Tidigare har det varit vanligt att privata aktörer bygger offentlig infrastruktur, men OPS innebär något mer, att de privata aktörerna också deltar i finansiering och drift. Ofta sträcker sig avtalen också över lång tid, vanligen 20–50 år. Först därefter ska verksamheten tas över i offentlig regi. På engelska kallas OPS för Public Private Partnership (PPP).

Ett exempel på OPS är Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). I det fallet är det Swedish Hospital Partners som har byggt, äger och underhåller sjukhuset. Det bolaget ägs i sin tur av Skanska och riskkapitalbolaget Innisfree står för lånen och byggkostnaderna som landstinget ska betala tillbaka i form av ränta och årliga avbetalningar.

På Pendelklubbens webbsida presenteras snart en rad artiklar om OPS skrivna av Rainer Andersson. Håll ögonen öppna och läs mer på: sekopendelklubben.com

Text & foto: Mats Wingborg