Politik, poesi och provomröstningar

Posted · Add Comment

15 november anordnade Seko Stockholm sitt höstmöte på van der Nootska palatset på Södermalm. På mötet diskuterades och antogs ett uttalande med anledning av valet. Deltog på mötet gjorde bland andra Sekos ordförande Valle Karlsson.

Seko Stockholms höstmöte, som hölls på van der Nootska palatset på Södermalm den 15 november, öppnades med diktläsning av poeten Jenny Wrangborg. Därefter följde en föreläsning av Kjersti Bosdotter, från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Hon berättade om arbetarrörelsens tidiga agitation, om olika minnesmärken som finns runt om i landet och om betydelsen av arbetarlitteraturen, med exempel både på tidigare litteratur såväl som nyskriven. Kjersti sammanfattande föreläsningen med budskapet att vår historia är viktig att berätta och känna till eftersom det har en koppling till hur vi agerar idag.

Den formella delen av höstmötet öppnades av ordföranden Karin Åkersten med orden att ”det är klubbarnas och medlemmarnas vilja som ska styra vår verksamhet”. Hon konstaterade också att det har hänt en hel del sedan vårens årsmöte, bland annat en valrörelse som i hög grad påverkat Seko Stockholm. Åkersten menade att valet har stärkt högerkrafterna, men att en positiv sak är att flera av Seko Stockholms företrädare blivit invalda i parlamentariska församlingar, däribland Kadir Kasirga som blivit riksdagsledamot för socialdemokraterna.

Stefan Granér valdes till mötesordförande och Gunnar Westin till sekreterare. Mötet justerade också röstlängden. Totalt deltog ca 55 ombud vid höstmötet (det exakta antalet varierade något under dagen).

Den första tunga punkten handlade om styrelsens förslag till valuttalande. Gunnar Westin var föredragande och betonande att arbetarrörelsen ”inte ska låta sig påverkas av SD:s hjärnspöken utan stå upp för den egna politiken”. Han slog också fast att valet visar att arbetarrörelsen för nå verkliga framgångar behöver en tydlig och konsekvent politik kring ett antal viktiga samhällsreformer som löser problemen med ökande ojämlikhet och otrygghet.

Helena Wallin, lokförare vid Roslagsbanan, begärde ordet och tyckte det var bra att Seko Stockholm försökte påverka i politiska frågor. Särskilt ansåg hon att det var bra att Seko Stockholm tog ställning för en klimatomställning. En fråga saknade hon dock i uttalandet: skrivningar om socialförsäkringssystemet. När det gäller den synpunkten fick hon flera medhåll, bland annat från Tim Söderström från Pendelklubben. Han ville gärna se skrivningar i uttalandet om både sjukförsäkringen och a-kassan.

Gunnar Westin föreslog att höstmötet skulle anta uttalandet, men att styrelsen skulle få i uppdrag att göra ett tillägg om socialförsäkringarna. Höstmötet biföll Westins förslag.

Erik Persson, fackligt-politiskt ansvarig i Seko Stockholm, redogjorde sedan för verksamhetsplanen. Höstmötet beslutade att lägga planen till handlingarna. Några ändringar genomfördes emellertid, uttrycket att Seko Stockholm ska stötta ”svaga” klubbar ersattes med formuleringen att ”stötta och utveckla klubbar i behov av stöd”. Vidare antogs en formulering om att uppmärksamma ”skyddsombudens dag” (25 oktober).

Höstmötet besöktes av Sekos förbundsordförande Valle Karlsson som diskuterade frågan om strejkrätten med ombuden. Efter besöket fortsatte diskussionen om motionen angående förslaget om att begränsa strejkrätten (se nästa sida).

Anna-Carin Lindberg, från valberedningen, berättade att fyra mandat går ut i samband med årsmötet 2019. Det innebär att årsmötet måste fatta beslut om dessa styrelseposter. Vidare ska ersättare, revisorer och fanbärare väljas.

Karin Åkersten avslutade höstmötet och påminde om viktiga datum framöver: Årsmötet den 11 april, motionsstopp till årsmötet den 14 mars, höstmötet 14 november och motionsstopp till höstmötet den 17 oktober. Vidare ska alla klubbar arrangera årsmöten senast den 8 mars.

Fakta. Viktiga datum under 2019

Seko Stockholms årsmöte 11 april
Motionsstopp till årsmötet 14 mars
Höstmötet 14 november
Motionsstopp till höstmötet 17 okt
Alla klubbar ska ha arrangerat sin årsmöten senast 8 mars