PostNord: På sikt kommer terminalen avvecklas

Minskningen av brev och tekniska förändringar förändrar arbetet vid postterminalerna. Terminalchef vid PostNords anläggning i Årsta är Kjell Björklund. Han säger att företagets plan är att på sikt avveckla terminalen. Tanken är att terminalen i Rosersberg ska ta över verksamheten.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Däremot går det inte i nuläget att säga något om hur långt fram detta ligger, om det handlar om 5, 10 eller 20 år. På kortare sikt är utsikterna för terminalen goda. Ju bättre terminalen fungerar, desto längre kommer den också att bli kvar.
Flera Seko-medlemmar är missnöjda med att deras scheman har ändrats mycket under det senaste året. Men enligt Kjell Björklund har det varit en nödvändigt efter minskningen av personal.
– I två omgångar har vi minskat personalen, den 1 juli och den 1 september. Totalt har 66 personer blivit uppsagda. Fortfarande arbetar många av dessa fortfarande kvar, men de kommer att sluta. Uppsägningstiden varierar mellan 5 till 12 månader. Av de uppsagda har de flesta arbetat deltid. Neddragningen motsvarar ett 30-tal heltidstjänster. Men detta har betytt att vi har varit tvungen att ändra i schemat för dem som är kvar. Detta är absolut en utmaning och det innebär förändringar för många. Arbetet måste anpassas till den nya personalstyrkan.

En annan synpunkt från flera av medlemmarna i Seko är att det nu råder stopp på nyanställningar.
– Ja, det är ganska klart när vi håller på med neddragningar. För tillfället är vi för många. När uppsägningarna är slutförda får vi se över organisationen igen.
Men ni använder också vad som kallas extrapersonal, vad beror det på?
– Extrapersonal användas vid särskilt behov, exempelvis vid kortare frånvaro så som semester eller sjuk. Det handlar om tillfällig personal, dessa arbetar som mest 40 procent under ett kvartal.
– I nuläget har vi också haft lite extra med personal inne för bland annat kompetenshöjning för att säkerställa en bättre kvalité.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.