Sekos medlemmar i Tele 2 bildar klubb med ComHem

Posted · Add Comment

Klubb Seko ComHem utvidgas och blir en klubb också för Seko-medlemmar anställda av Tele 2. Orsaken är att de två företagen slagits samman.
– Det blir en utvidgad riksklubb, säger Nick Fortgens, sedan tidigare ordförande för Sekos klubb på ComHem och nu ordförande för den utvidgade klubben.
Förändringen innebär ett positivt steg för de medlemmar i Seko som är anställda av Tele 2.
– Nu får de en klubb att verka i. Tidigare har de inte haft samma hemvist utan ingått i den regionala strukturen.

Läs också: Sammanslagningen av Tele 2 och ComHem har lett till varsel

Tanken är att den nya klubben också ska komma igång med mer verksamhet och utbilda de förtroendevalda. För närvarande har den nya klubben omkring 180 medlemmar, ungefär lika många kommer från ComHem som från Tele 2. Många av medlemmarna bor i Stockholm, där Seko drivit ett aktivt arbete med rekrytering inom företagen.
– När vi kommer igång med verksamheten blir vi förhoppningsvis ännu fler, säger Nick Fortgens.

Foto: Karin Lindgren Strömbäck/Sekotidningen