Att hävda kompetensbrist – ett nytt kreativt sätt att kringgå LAS 

Förhandlingarna rörande de körkortslösa brevbärarna är avblåsta av Postnord. I stället har företaget hittat ett nytt sätt att kringgå las: hävda kompetensbrist.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Förhandlingarna när det gäller ”övertalighet” som enligt Postnord endast skulle tas ut på de körkortslösa är avblåsta eftersom kvalitetsbristerna i utdelningen har varit omfattande på många brevbärarkontor i Stockholmsområdet. Vi har inte levererat posten till kunderna i utlovad tid helt enkelt, och Postnord har återigen press på sig från Post- och telestyrelsen att leva upp åtminstone till minimikraven i samhällsuppdraget. Därför ses nu grundbemanningen över på de olika brevbärarkontoren som har problem.

Om ledningen efter sommaren konstaterar övertalighet igen bland brevbärarna kommer förhandlingarna att återupptas. Postnord framhärdar i att de vill ta ut all framtida övertalighet på kompetensbrist, dvs de kommer att göra sig av med de cirka 100 körkortslösa Stockholmsbrevbärarna i första hand.

Seko Postklubb Stockholms förhandlare är inte överens med Postnord om att detta sätt att göra sig av med människor (som i de flesta fall har passerat 55-årsstrecket och i många fall jobbat hela sitt yrkesliv i Posten) är moraliskt försvarbart. Särskilt som arbetsgivaren inte har kunnat visa på att körkort är ett måste här i Stockholm där så många brevbärare som faktiskt har ett körkort ändå cyklar på jobbet.

Läs mer:
Leif har inte körkort – fick sluta efter 40 år på posten

Postnord har haft ett körkortskrav vid nyanställningar i över 20 års tid, men ändå har det anställts brevbärare utan körkort efter att kravet infördes. Även helt nyligen. Så att körkort skulle vara absolut nödvändigt för att kunna jobba som brevbärare i Stockholm är helt enkelt inte sant.

Jag tycker mig se att det här med att hävda kompetensbrist är ett kreativt sätt att ge arbetsgivaren en möjlighet att runda Las (lagen om anställningsskydd). De hävdar att antalet år som anställd i företaget inte har någon betydelse när det gäller anställda med så kallad kompetensbrist. Detta trots att de faktiskt inte behöver denna kompetens i det dagliga arbetet.

Jag tror att det är ett skifte på gång i synen på värdet av kompetens i form av yrkeserfarenhet och anställningsår. Tidigare har det funnits en samsyn mellan fack och arbetsgivare i det olämpliga att sparka äldre anställda med lång anställningstid när skälen för uppsägningarna är så svaga som i det här fallet. Nu verkar det som att Postnord och Almega vill överge detta synsätt och att de inte har några problem med att bortse från faktorer som ålder och lång anställningstid vid övertalighet. Jag tycker det är väl värt för facket att kämpa emot ett sådant paradigmskifte.

Text: Charlotte Rinaldo
Foto: José Figueroa

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.