Nyheter

Ta tillbaka tågvärdarna

Seko tunnelbanan har antagit ett uttalande till stöd för ordförande och vice ordförande på Pendelklubben som båda blivit uppsagda.

Läs mer »
Nyheter

Förslag om att stationsvärdarna ska öppna och stänga stationer

I och med avvecklingen av tågvärdar består Pendelklubben numera nästan enbart av medlemmar som jobbar som stationsvärdar. Nu riskerar även den gruppen att få försämrade villkor. Ett förslag är att stationsvärdarna ska öppna och stänga pendeltågsstationerna. Idag sköts den uppgiften av väktare.

Läs mer »
Nyheter

Ordförande och vice ordförande för Seko Pendelklubb sägs upp

Pendelklubbens nuvarande ordförande Susann Högye och vice ordförande Rainer Andersson har sagts upp av MTR på grund av ”arbetsbrist”. När anställda med fackliga förtroendeuppdrag sägs upp ska arbetsgivaren först varsla. Det har inte skett i det här fallet. Enligt både Susann Högye och Rainer Andersson är uppsägningen därför ett brott mot förtroendemannalagen.

Läs mer »