Nyheter

Oenighet mellan fack och arbetsgivare i körkortsfrågan på regional nivå

Vår klubb Seko Postklubb Stockholm har fört regionala förhandlingar med Postnord angående körkortsfrågan under hela hösten, men dessa förhandlingar tycktes innan jul ebba ut. Kanske för att en ny stor omorganisation var på gång i det fördolda, men jag och säkert flera med mig tolkade tystnaden från regionledningen som ett positivt tecken.

Läs mer »
Nyheter

”Även på Roslagsbanan finns planer på att avveckla tågvärdarna”

Ännu är det dubbelbemanning på alla tåg på Roslagsbanan. Men i det nya avtal som slutits mellan SL och företaget Transdev som ansvarar för driften står att tågvärdarna ska tas bort när de nuvarande tågen ersätts med X15p.
– Vi har inte gett upp. Kan vi visa att säkerheten hotas kanske tågvärdarna kan få vara kvar, säger Helena Wallin, ordförande i Seko Klubb Roslagsbanan.

Läs mer »
Nyheter

Arlanda Express går i motsatt riktning – vill ha fler tågvärdar

Arlanda Express vill utöka antalet tågvärdar – företaget går därmed i motsatt riktning jämfört med pendeln och Roslagsbanan. Redan i dag finns två tågvärdar på de flesta av tågen, men det behövs fler.
– Tågvärdarna har otroligt mycket att göra. Det har varit väldigt mycket resenärer under det senaste året. Pressen är stor.

Läs mer »
Nyheter

När Camilla tog till orda blev det dödstyst i salen

Ett inlägg vid Pendelklubbens möte den 3 februari I ABF-huset om villkoren för de anställda skapade särskilt stor uppmärksamhet. Det var när lokföraren Camilla Wrande tog till orda. När hon med gråten i halsen pratade upphörde plötsligt allt sorl och alla viskningar. Det blev dödstyst i salen.

Läs mer »
Nyheter

Michaela Haga (C): Det blir ett stort skifte av sjötrafiken

– Vi befinner oss mitt i ett spännande skifte av sjötrafiken i regionen. Vi ska bli bättre på att nyttja vattenvägarna för allmänna kommunikationer och vi ska ställa om till en miljövänlig och klimatsmart fartygstrafik, det säger Michaela Haga (C), ordförande i Region Stockholms sjötrafikberedning.

Läs mer »
Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail
Nyheter

Halverad facklig tid på Citymail

– Arbetsgivarna är på oss som iglar och försöker strypa den fackliga tiden. Den har redan halverats, säger Sofie Vestling, ordförande i Seko Citymailklubben.

Läs mer »
No more posts to show