Reportage

Vi möter våra medlemmar i deras vardag.

Agitera men också lyssna

Posted · Add Comment

Seko Stockholm håller valkonferens på Långholmens folkhögskola. Redan vid årsmötet under hösten 2017 beslutade Seko Stockholm att man vill se en ”socialdemokratiskt ledd röd regering” även efter valet 2018. Årsmötet beslutade också om ett inspel inför valet med 16 punkter, bland annat med krav på förstärkt arbetsrätt, en bostadspolitik med fler hyresrätter, bättre arbetsmiljö och […]

Hattie Craig: ”Seko kan lära av Momentum”

Posted · 1 Comment

Hattie Craig, fackligt aktiv i PCS Public and Commercial Service Union, arbetar på heltid för Momentum-rörelsen i Storbritannien. Det är en gruppering inom Labour (motsvarigheten till svenska socialdemokratin) som politiskt står nära partiledaren Jeremy Corbyn. Hittills har det gått enormt bra för både Labour och Momentum. Partiet har vuxit snabbt i opinionen och stödet för […]