Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

Lång debatt om facklig-politisk samverkan

Posted · Add Comment

Den 14 november höll Seko Stockholms höstmöte på Långholmens folkhögskola. Ett 50-tal personer deltog vid mötet, varav 40 röstberättigade ombud. Mötet beslutade om verksamhetsplan, arbetsordning, budget och tog ställning till flera motioner. Den längsta diskussionen vid höstmötet handlade om formuleringarna om facklig-politisk samverkan i verksamhetsplanen. I styrelsens förslag till beslut stod att Seko Stockholm ska […]

”Därför skrev vi motion för att få bort individuella löner”

Posted · Add Comment

Klubb 509 vid häktet i Sollentuna skrev motionen till höstmötet om att den individuella lönesättningen ska avskaffas. Motionen antog också av mötet.Varför skrev ni motionen?– Resultatet har blivit en snedvridning av lönerna. Systemet leder också till att arbetsgivaren får mer makt att bestämma över lönesystemet, säger Anders Peterson, avgående klubbordförande.Hur borde lönesystemet vara utformat?– Jag tror mer […]

Utdrag ur motioner till höstmötet

Posted · 1 Comment

Om a-kassan: I knappt ett år fick skattereduktionen för medlemskap i facket och a-kassan överleva innan den åter togs bort i den M/KD-budget som röstades igenom. Eftersom a-kassans ersättning är så låg idag, har ett flertal fackförbund valt att teckna tilläggsförsäkringar som ger mer pengar till medlemmarna vid arbetslöshet. En kostnad som samhället gemensamt borde […]

Sekos medlemmar i Tele 2 bildar klubb med ComHem

Posted · Add Comment

Klubb Seko ComHem utvidgas och blir en klubb också för Seko-medlemmar anställda av Tele 2. Orsaken är att de två företagen slagits samman. – Det blir en utvidgad riksklubb, säger Nick Fortgens, sedan tidigare ordförande för Sekos klubb på ComHem och nu ordförande för den utvidgade klubben.Förändringen innebär ett positivt steg för de medlemmar i Seko […]

Många turer kring städföretaget KTI

Posted · Add Comment

Konflikterna har varit många kring KTI, en entreprenör som städar åt MTR. Seko-klubben och IF Metall har olika syn på vad som skett. IF Metall har avtal med KTI, men Seko har flest medlemmar. Företaget KTI har både skött städning och hyrt ut personal till MTR för att städa pendeltåg och stationer. Till stora delar […]

MTR tvingades betala böter till Pendelklubben

Posted · 1 Comment

Under våren 2019 konstaterade Pendelklubben, som organiserar bland annat tågvärdar och stationspersonal anställda på pendeln i Stockholm, att arbetsgivaren MTR hade låtit många anställda arbeta betydligt mer övertid än vad som är tillåtet enligt avtal. Den höga omfattningen av olovlig övertid innebar att MTR skulle betala ut böter till fackklubben på 150 000 kronor. Detta slogs […]

LO kräver ökad jämlikhet

Posted · Add Comment

2016 tillsatte LO en Jämlikhetsutredning. Nu har utredningen presenterat sin slutrapport Program för jämlikhet. Rapporten visar att Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste årtiondena. De vidgade klyftorna får stora negativa effekter, både för sammanhållningen i samhället och för den enskilde individens möjligheter. – Med politiska åtgärder som utgår […]

Nya turer om järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

Utredningen om underhållet förlängs och får delvis ny inriktning. Men Sekos företrädare inom Infranord, Håkan Englund, är orolig och påminner om vad regeringen lovat. Efter hårt kritik från bland annat Seko om brister i underhållet av järnvägen beslöt regeringen sommaren 2018 att utreda frågan. Utredningen fick i uppdrag att undersöka om det basunderhåll som sköts […]

Marita Ulvskog (S): ”EU:s beslut har stor betydelse för arbetsmarknaden”

Posted · 1 Comment

Marita Ulvskog är avgående ledamot i Europaparlamentet. Hon kandiderar inte till en ny plats utan kommer flytta tillbaka till Sverige. Marita Ulvskog har en lång politisk karriär bakom sig. Hon har varit civilminister, kulturminister, riksdagsledamot och socialdemokratisk partisekreterare. I Europaparlamentet har hon varit tillförordnad ordförande i det betydelsefulla sysselsättningsutskottet och ledamot av transportutskottet. Hon ingår […]

Malin Björk (V): ”Vi vill se ett mer progressivt EU”

Posted · Add Comment

Malin Björk sitter i Europaparlamentet och är första namn på Vänsterpartiets valsedel. Hon har varit drivande i frågor som gäller arbetsmarknaden och har en nära kontakt med fackliga organisationer. – Vänsterpartiet ingår i gruppen med vänsterpartier och gröna partier. Vi lägger de vassaste förslagen och försöker vara en blåslampa. Målet är att stärka arbetstagarnas rättigheter. Detta […]